Arkiv for kategori Programmering

Dynamiske sorteringskriterier i Umbraco

For tiden jobber jeg en del med CMS-verktøyet Umbraco, som vi har valgt å bruke som grunnlag for publiseringsløsningene vi leverer for mindre kunder. Umbraco er stort sett et glimrende verktøy som dekker de fleste behov innen publisering, og ved hjelp av XSLT kan man langt på vei utvikle den funksjonaliteten man trenger uten å måtte ty til eksterne verktøy. En ting som jeg til å begynne med hadde vanskeligheter med å få til, var sortering av noder i innholdstreet. Dersom sorteringskriteriene er faste, gjør man bare en <xsl:sort select=”whatever” /> inne i <xsl:for-each>, men jeg ville la brukeren velge hvilken sorteringsrekkefølge som skulle brukes. Dette var ikke enkelt å finne dokumentert noe sted, men jeg kom til slutt opp med en løsning. Les mer… »

EPiServer 5 på Windows 7

En av de første dagene i min nye jobb fikk jeg vite at jeg måtte installere CMS-rammeverket EPiServer 5 i forbindelse med utvikling av publiseringsløsninger. Med EPiServer følger det diverse tilleggsmoduler, deriblant en egen installasjonspakke for integrasjon mot Visual Studio. Installasjonen av CMS-delen gikk helt utmerket, men akkurat slik mine nye kolleger forutså, viste det seg at komponenten med VS-integrering skulle være noe gjenstridig. Les mer… »

Brainfuck

Her om dagen kjedet jeg meg, og bestemte meg for å lage en fortolker for programmeringsspråket Brainfuck. Språket ble konstruert tidlig på 90-tallet, og var ment som et eksperiment for å lage et språk som kunne implementeres med en minst mulig kompilator. I prinsippet lar det seg gjøre å implementere en Brainfuck-kompilator på mindre enn 200 bytes, men det var ikke målsetningen min her. Les mer… »

Programmering-kategorien

Datamaskiner og lignende elektronikk har alltid tiltrukket meg. Som liten hadde jeg en spillkonsoll av typen Philips Videopac G7000 (også kjent som Magnavox Odyssey2), og på 10-årsdagen min fikk jeg en Commodore 64 av min mor og min stefar. Den ble i grunnen også mest brukt til spilling, men siden den i motsetning til G7000’en hadde et noenlunde ordentlig operativsystem, tilbød den et mye større utforskingspotensiale. Det var her min interesse for datateknologi startet, og den ledet til slutt frem til både utdannelsen og jobben jeg den dag i dag har. Les mer… »