For tiden jobber jeg en del med CMS-verktøyet Umbraco, som vi har valgt å bruke som grunnlag for publiseringsløsningene vi leverer for mindre kunder. Umbraco er stort sett et glimrende verktøy som dekker de fleste behov innen publisering, og ved hjelp av XSLT kan man langt på vei utvikle den funksjonaliteten man trenger uten å måtte ty til eksterne verktøy. En ting som jeg til å begynne med hadde vanskeligheter med å få til, var sortering av noder i innholdstreet. Dersom sorteringskriteriene er faste, gjør man bare en <xsl:sort select=”whatever” /> inne i <xsl:for-each>, men jeg ville la brukeren velge hvilken sorteringsrekkefølge som skulle brukes. Dette var ikke enkelt å finne dokumentert noe sted, men jeg kom til slutt opp med en løsning. Les mer… »