Arkiv for July, 2010

En diskusjon med kristne – del 2

Dette innlegget er en fortsettelse av “En diskusjon med kristne – del 1“. Som jeg nevnte der, gjengir jeg en diskusjon jeg har gående på Facebook med min religiøse venn Marius og noen av hans like religiøse venner – Eva og Andy. Hensikten med å publisere diskusjonen er ikke egentlig å henge ut noen – snarere å gi et eksempel på hvorfor vi ateister gjerne oppfatter religiøse som håpløse å diskutere med. Retorikken de kristne generelt tar i bruk er så gjennomsyret av logiske brister at det lyser lang vei, og jeg føler at det er på sin plass å eksponere “kristenlogikken” som den opphopning av svada den faktisk er. Les mer… »

En diskusjon med kristne – del 1

Som frittalende ateist hender det fra tid til annen at jeg blir involvert i diskusjoner med religiøse mennesker. Jeg forsøker så langt som mulig å holde meg på et saklig nivå, men svært ofte ender det i usaklig skittkasting likevel, fordi jeg stiller for mange ubehagelige spørsmål. Noen få ganger opplever jeg imidlertid å bli tilgodesett den samme respekt tilbake, fortrinnsvis hvis motparten er en av mine relativt få religiøse venner. Like fullt er det påfallende å se hva slags type retorikk man blir møtt med, selv i en tilsynelatende saklig debatt. Les mer… »