Finnes det en Gud? Hva er i så fall “Gud”? Skapte “Gud” verden og menneskene i den, eller er det menneskene som har skapt “Gud”? Dette er interessante spørsmål, som mange mennesker bruker mye tid på.

Jeg var i min barndom heldig nok til å bli oppdratt av foreldre som ikke innprentet religiøse holdninger i meg (i alle fall ikke ut over det som følger naturlig av å ivareta tradisjoner), og derfor var jeg alltid skeptisk til skolens Jesus-propaganda. Mye av den fikk likevel et visst fotfeste, og i tenårene var forvirring og usikkerhet stikkord. Jeg konfirmerte meg kirkelig, noe jeg i ettertid skjønner at jeg ikke burde ha gjort. Det er vel noe med å følge flokken, som vi alle en eller annen gang har gjort oss skyldig i.

På videregående hadde jeg en svært inspirerende lærer i religionsfaget. Til å begynne med var han irriterende, for han forlangte en helt annen type disiplin enn det vi var vant med fra de fleste andre lærerne. Men det skulle snart vise seg at hans store kunnskaper og nøytrale holdning til det stoffet vi skulle lære, kombinert med en eventyrlig formidlingsevne, ble en enorm inspirasjonskilde. Selv om han kunne fortelle i det uendelige om ulike religiøse overbevisninger, understreket han alltid at det viktigste var at vi tenkte selv og gjorde våre egne betraktninger. Min interesse for fenomenet religion ble vekket, så grundig at den fremdeles er til stede – mer enn 10 år etter. Mannen het Camille Pierre, og jeg tror de fleste som har hatt religionstimer med ham vil være enige med meg i at han bedrev kunnskapsformidling på et helt annet nivå enn lærere flest.

I voksen alder er jeg blitt en hardnakket skeptiker. Jeg er av den oppfatning at Gud trolig kun er en menneskeskapt modell for befolkningskontroll og/eller tilfredsstillelse av menneskets naturlige behov for forklaring på fenomener som det observerer rundt seg. Jeg er ikke villig til å tro på en forklaringsmodell uten å stille krav til dokumentasjon og bevisførsel, og derfor blir religiøse skapelsesberetninger helt meningsløse for meg. Og at de samme “hellige skrifter” deretter skal diktere hva som er rett og galt – hvordan jeg skal leve livet mitt – blir for meg enda mer absurd.

I denne kategorien tenker jeg å skrive litt om religiøse overbevisninger og hvordan jeg som ateist oppfatter dem. Jeg vil gi begrunnelser for at jeg generelt oppfatter religion som et onde, samt gjøre meg noen generelle betraktninger om kritisk tenkning, konflikt mellom religion og vitenskap, religiøs dobbeltmoral og så videre. Religion er et komplisert og tabubelagt tema, og derfor ønsker jeg å underbygge mine påstander relativt grundig. Av den grunn vil det trolig gå lang tid mellom hvert innlegg i denne posten, og de vil generelt være noe lengre enn i de andre kategoriene.